sâmbătă, 26 iulie 2014

IN MEMORIAM, EROII NEAMULUIRomfilatelia omagiază eroismul soldaților romani căzuți la datorie, care și-au jertfit propriile vieți pentru apărarea vetrei și a credinței strămoșești, pentru libertate, demnitate și unitate statală, pentru reîntregire , printr-o emisiune de mărci poștale specială, intitulată “In memoriam, Eroii neamului”. Mărcile poștale ale emisiunii prezintă însemnele ordinului militar Mihai Viteazul Clasa I, acordat pentru fapte deosebite în luptă, Crucea Eroilor Neamului, mai cunoscută sub numele de Crucea de pe Caraiman,  Mausoleul de la Mărășești, imaginea unei construcții simbol a cinstirii eroismului ostașilor români.

M.S. Regina Maria a României, președinte de onoare al Societății Mormitele Eroilor Căzuți în Război, Președinte de onoare al societății „Cultul Eroilor” ne-a lăsat următoarele versuri nemuritoare:
Nu vărsați lacrimi pe mormântul eroilor,
Ci mai curând slăviți-i prin cântece,
Așa, ca faima lor să rămână un ecou,
Prin legenda veacurilor!
Cuvintele Reginei Maria a României rămân de referință în cartea eroilor neamului, căci ele sensibilizează sufletul și transmit peste generații și timp spiritul eroic și bravura soldaților români de odinioară, care s-au reunit în luptă pentru un scop măreț: unirea tuturor românilor într-un stat unitar independent.  
Pe multe monumente, ridicate în țară, dedicate eroilor Războilui de Întregire a Neamului, sunt inscripționate  aceste versuri.(Monumentul Eroilor din Bartolomeu- Brașov, Monumentul din satul Dobolii de jos, județul Covasna)
Pentru a omagia faptele de eroism ale înaintașilor noștri, am realizat câteva ilustrate maxime cu timbrul de 1leu și ștampila prima zi a emisiunii. Cu celelalte mărci nu am făcut ilustrate maxime, deoarece nu s-ar fi respectat concordanța de loc, ștampila fiind de București iar mărcile cu imagini din Mărășești și Vârful Caraiman (Bușteni).
Ordinul Mihai Viteazul 
Cea mai înaltă distincție militară românească. A fost instituită de regele  Ferdinand I în anul 1916, pentru a răsplăti faptele de eroism în luptă. Se acordă numai ofițerilor. Ordinul a fost instituit prin Legea din 21 decembrie 1916, publicată în Monitorul Oficial numărul 223 din 25 decembrie 1916.
Există trei clase ale acestui ordin: clasa I, a II-a şi a III-a. Numărul membrilor acestui ordin este nelimitat. Cu acest ordin au fost decorați Regele Ferdinand I, mareșalii Constantin Prezan si Alexandru Averescu, pentru merite deosebite în Războiul pentru Întregirea Neamului si realizarea României Mari. Cartea poștală ilustrată editată de Muzeul Militar Național, ștampila prima zi a emisiunii, București 25.07.2014, Oficiul Poștal 37.

Ferdinand I de Romania
 (n. 24 august 1865, Sigmaringen - d. 20 iulie 1927, Sinaia), numit și Ferdinand Întregitorul, rege al României, membru şi președinte de onoare al Academiei Române din 16 martie 1890.. În timpul domniei sale s-a înfăptuit Marea Unire din 1918, s-au pus bazele consolidării statului național unitar român și s-au adoptat măsuri fundamentale pentru dezvoltarea ţării noastre: votul universal, reforma agrară, Constituția din 1923.  Pentru merite deosebite în conducerea Armatei Române în Războiul pentru Întregirea Neamului, prin hotărâre a Consiliului de Miniștri  a fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazul clasa I.Cartea poștală ilustrată editată de Muzeul Național de Istorie a României, ștampila prima zi emisiunii, București 25.07.2014, Oficiul Poștal 37.
Cartea poștală ilustrată editată de AFB prin grija domnului dr. I. Daniliuc, ștampila prima zi a emisiunii, București 25.07.2014, Oficiul Poștal 37.

Mareșalul Alexandru Averescu
 (n. 9 martie 1859, sat Babele lângă Ismail - d. 3 octombrie1938, București), general de armată, apoi mareșal, om politic, membru de onoare al Academiei Române din 7 iunie 1923, a condus armata română spre marile victorii de la Mărăști și Oituz în Războiul pentru Întregirea Neamului. Generalul Alexandru Averescu este asociat de obicei cu deviza „Pe aici nu se trece!" cu care soldaţii români au reușit să oprească ofensiva armatelor germane conduse de feldmareșalul Mackenzen la Mărăști, Mărășeşti și Oituz. Cartea poștală ilustrată FullColor, grafica AlexM după o fotografie din arhiva Muzeului Militar Național, ștampila prima zi a emisiunii, București 25.07.2014, Oficiul Poștal 37.