miercuri, 16 iulie 2014

UNIVERSITATEA BUCUREȘTIEste înființată prin Decretul nr. 765 din 4/16 iulie 1864 al Domnitorului Alexandru Ion Cuza, este succesoarea structurilor de învatamânt superior inaugurate de Academia Domnească (1694).

Palatul Universităţii din Bucuresti (numele iniţial al construcţiei este Palatul Academiei) a fost
realizat în stil neoclasic de Alexandru Orăscu (1817-1894), care a fost şi rector între 1885–1889, pe locul fostului colegiu Sfântu Sava. Ridicarea construcţiei a început în 10 octombrie 1857 şi a fost finalizată la 14 decembrie 1869.
 Cartea poștală este editată de AFB, prin grija domnului dr. Ioan Daniliuc, stampila prima zi a emisiunii București. 16.07.2014,


Cartea poștală este o reproducere  după o veche  ilustrată tiparită de editura Maier & Stern, în anii 1900-1904. Reproducerea este realizată de Allex Collection, ștampila ocazională aparține AFB și a fost aplicată la Oficiul Poștal 13, București.

Universitatea București, atunci și acum. Cartea poștală ilustrată Allex Collection ștampila ocazională aparține AFB si a fost aplicată la Oficiul Poștal 13, București.