joi, 12 martie 2015

SFINTELE PAȘTI 2015

În apropierea acestei mari sărbători, Romfilatelia marchează pe timbrele românești două momente semnificative din viața lui Iisus Hristos — Răstignirea și Învierea, dedicând tuturor credincioșilor emisiunea de mărci poștale Sfintele Paști 2015.
Cele două mărci poștale ale emisiunii propun un popas în Ardeal, la Nicula, în inima Transilvaniei, într-unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale, important centru de spiritualitate și cultură, cunoscut atât pentru pelerinajele la Icoana făcătoare de minuni, cât și pentru pictura icoanelor pe sticlă.
Pe timbrul emisiunii cu valoarea nominală de 1,00 leu este ilustrată tema jertfei lui Hristos, mai precis imaginea iconografică a Maicii îndurerate, în maniera specifică centrului de pictură Lancrăm, Sebeș. Icoana datează de la mijlocul secolului al XIX-lea și se află în patrimoniul Mănăstirii Nicula.
Pe timbrul coliței emisiunii cu valoarea nominală de 9,10 lei este reprodusă icoana Învierea lui Iisus, pictată în centrul de la Nicula, în prima jumătate a secolului al XIX-lea și aparținând acum Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Pe manșeta coliței regăsim o altă reprezentare iconografică a centrului de pictură Lancrăm-Sebeș, Icoana Răstignirii, care datează de la mijlocul secolului al XIX-lea și se află în prezent în Colecția Mănăstirii Nicula.
Albumul filatelic este realizat într-un tiraj limitat de 411 exemplare și este echipat cu blocul special de două timbre al emisiunii și plicul 'prima zi' având ștampila 'prima zi' imprimată cu folio aur. Ambele produse sunt numerotate de la 001 la 411.
Produsul filatelic (timbru de argint aurit) este un produs exclusiv, concept Romfilatelia, realizat într-un tiraj limitat de 365 de exemplare. Timbrul din argint aurit, replică a mărcii poștale de 1,00 leu, este însoțit de carnetul filatelic care conține blocul de timbre 'serie completă' al emisiunii, element realizat în premieră filatelică și numerotat de la 001 la 365.
Emisiunea este completată de un plic prima zi și două întreguri poștale, iar ca forme de machetare au fost folosite coala de 28 timbre, minicoala de 8 timbre + 1 vinietă, minicoala de 4 timbre (2 modele), colița dantelată și două blocuri speciale — blocul de 2 timbre (în album filatelic) și blocul special 'serie completă', regăsit în produsul filatelic.

(Extras din comunicatul Romfilatelia, care de această dată mi s-a părut bine documentat)


Blocurile de 4 timbre


Blocul de 8 timbre

Colița dantelată


Întegurile poștale pe care le-am realizat maxim, adăugând  timbrul cu valoarea de 1 leu
ștampila prima zi a emisiunii și ștampila de zi  a Oficiului Poștal 37 București.